Hive Student Accommodation

Cổng thanh toán quốc tế


Phương thức thanh toán thông minh. Hãy chọn thanh toán chi phí du học của bạn bằng thanh toán nội tệ với tỉ giá cạnh tranh và không mất phí.

Chúng tôi giúp bạn tiết kiệm chi phí du học bằng việc đưa ra tỉ giá rất cạnh tranh

1.

Hoàn tất đăng ký bên dưới

Hoàn tất các chi tiết dưới đây và nhấn vào Thực hiện Thanh toán để tiến hành. Xin hãy cung cấp địa chỉ email đúng vì chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn thanh toán vào đây. Xin hãy chú ý tới các chi tiết trong hướng dẫn thanh toán và số tiền cần thanh toán Australian Dollars trong hướng dẫn của bạn Hive Student Accommodation

2.

Chọn Phương thức Thanh toán

Bạn có thể tự thanh toán hoặc chọn người khác thanh toán. Bạn cũng có thể thanh toán qua các cổng ngân hàng điện tự hoặc tại các ngân hàng trong nước.

3.

Thanh toán tới Hive Student Accommodation qua Cohort Go Payments

Khi Cohort Go Payments nhận được khoản tiền của bạn, chúng tôi sẽ chuyển tới Hive Student Accommodation trong vòng 48 giờ làm việc. Khung thời gian từ khi bạn nộp tiền cho đến khi hoàn tất có thể lên tới 72 giờ làm việc. Chúng tôi sẽ thông báo tới bạn khi khoản thanh toán hoàn tất.

Bạn thanh toán